Välkommen

Välkommen till Bergentz Consulting AB! Här hittar du en konsult med fokus på organisation och utveckling inom servicemarknaden. Jag kan vara dig behjälplig med bl.a. personalfrågor, bemanning, fakturering och revisioner.

Hälsningar Kennet Bergentz